5.9.2006:  Ammatilliseen aikuiskoulutukseen tarvitaan lisää koulutuspaikkoja

 Espoon Kansallisseura on kokouksessaan 5.9.2006 ottanut kantaa ammatillisen aikuiskoulutuksen nykytilanteeseen. Kansallisseura on huolissaan ammatillisen työvoiman riittävyydestä tilanteessa, jolloin ikäluokat pienenevät ja eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa. Kansallisseura korostaa, että lisää ammatillisia koulutuspaikkoja tarvitaan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

 Työelämässä on runsaasti työntekijöitä, jotka ovat kouluttautuneet ammattiin 1970-80-luvuilla ja tehneet 20-30 vuotta samaa työtä ilman lisäkoulutusta. Heillä on vielä 5-15 työvuotta jäljellä, mutta heille ei ole tarjolla riittävästi lisäkoulutusta. Työelämä muuttuu ja usein saattaa olla kysymyksessä myös kouluttautuminen uuteen ammattiin. On huomattava, että työttömistä lähes puolella ei ole ammatillista koulutusta. Ammattitaito on jokaiselle ihmiselle tärkeä hyvinvoinnin lähde jaksamisen ja uudistumisen kannalta.

 Koulutuspolitiikassa aikuiskoulutus korostuu tulevina vuosina. Aikuisopistot pystyvät huolehtimaan laadukkaasta koulutuksesta, kunhan niille osoitetaan riittävät voimavarat. Valtiovallan on puolestaan syytä pitää huolta siitä, että koulutuspaikkoja on riittävästi tarjolla työelämän vaatimilla aloilla.