25.3.2003: Ammatilliselle koulutukselle lisää arvostusta

Suomi menestyy työllä ja osaamisella. Tärkeä osa osaamista on ammatillinen pätevyys. Se turvaa työllistymisen ja antaa valmiudet myös omaan yrittäjyyteen, todettiin Espoon Kansallisseuran järjestämässä koulutuspoliittisessa tilaisuudessa Espoon tekniikan alan oppilaitoksessa. Tilaisuudessa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen merkitystä ja sen vetovoimaisuutta nuorten keskuudessa.

Espoon Kansallisseura korostaa Espoossa toimivien toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen työn tärkeyttä. Kansallisseuran mielestä ammatillista koulutusta tulee kehittää jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Näin koulutus vastaa nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin ja tukee tärkeää elinikäisen oppimisen ajatusta. Ammatillisen koulutuksen arvostusta tulee nykyisestä parantaa ja ammatillisen koulutuksen resurssit tulee turvata uudessa hallitusohjelmassa.