20.10.2003: Demokratiaa päätöksenteossa lisättävä

Espoon Kansallisseura kantaa huolta demokratian toteutumisesta kunnallisessa päätöksenteossa.

Ihmiset ovat vieraantuneet politiikasta ja yhteisten asioiden hoidosta. Osallistumishalukkuus on vähentynyt. Ihmiset kokevat päätöksenteon entistä etäisemmäksi ja kasvottomammaksi.

Yksi syy on Espoon Kansallisseuran mielestä virkamiesvaltaisuuden jatkuva lisääntyminen. Kunnallisten luottamushenkilöiden rooli asioiden valmistelussa on vähentynyt. Managerialismi on vallannut alaa, mikä on johtanut luottamushenkilöiden vallan vähenemiseen.

Espoon Kansallisseura vaatii kansalaisten valitsemien luottamushenkilöiden vallan lisäämistä Espoon päätöksenteossa. Vain näin voidaan turvata kansanvallan toteutuminen ja säilyttää ihmisten kiinnostus demokratiaan.