Espoon Kansallisseura esittää huolensa hoivapalveluiden riittävyydestä ja laadusta

 

Yhteiskunnassa on oltava riittävä ja laadukas koulutustarjonta työikäisille aikuisille. Laadukas palvelu täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset ja on samalla kustannustehokas. Osaamisen kautta pystytään laadukkaita palveluita tuottamaan ja samalla turvaamaan henkilöstön riittävyys.

 

Uudellamaalla joka neljäs työikäinen henkilö on ilman ammatillista tutkintoa. Palveluiden tuottajina ovat myös maahanmuuton kautta tulevat työntekijät sekä alan vaihtajat. Ammatillisella koulutuksella ja riittävällä suomen kielen koulutuksella on pystyttävä turvaamaan heidän työllistymistään ammattiin. Pääkaupunkiseudun oppilaitokset ja työelämä ovat jo nyt yhteistyössä toteuttaneet tutkintoja, joiden kautta siirrytään veronmaksajiksi työelämään. Ammatillisilla aikuisopistoilla on toimiva yhteistyö yritysten kanssa, mikä takaa ajanmukaisen koulutuksen tason.

Tavoitteena Uudellamaalla on, että 70,8 %:lle nuorista (16-18 v.) taataan aloituspaikka ammatilliseen koulutukseen, ja hyvä niin. Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus on tehty 2012 mennessä ja tuolloin mitoitetaan koulutetun työvoiman kokonaistarjonta.

Mutta miten turvata tulevaisuudessa riittävä aikuiskoulutus vastaamaan työvoimatarpeeseen hoiva-alalla? Espoon Kansallisseura korostaa, että valtiovalta on tässä avainasemassa, koska se säätelee koulutuksen aloituspaikkojen määrää. Opiskelupaikkoja on kohdennettava niin, että osaavaa työvoimaa on pääkaupunkiseudulla riittävästi.