Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtionvarainministeri  Jyrki Katainen
oli Espoon Kansallisseuran vieraana 21.9.2009 puhumassa aiheesta
Suomi nousuun työllä ja osaamisella!

 


Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
EKS:n puheenjohtaja Anna-Ester Liimatainen-Lamberg avasi tilaisuuden.

Jyrki Katainen
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen kertoi Suomen tulevaisuuden haasteista.


Tilaisuus pidettiin  ammattikorkeakoulu Laurean tiloissa Espoon Leppävaarassa.
Jaakko Tarkkanen
Vararehtori Jaakko Tarkkanen esitteli Laurea ammattikorkeakoulun tavoitteita tulevaisuudessa.

Susanna Louneva
Opiskelijoiden edustaja Susanna Louneva toi esille näkökantoja opiskelusta ja yrittäjäkoulutuksesta.

© Jarmo Nieminen, 14.2.2010