Espoon Kansallisseuran vuosikokouksen kannanotto 24.3.2009 

KAIKKI TYÖ ON TÄRKEÄÄ – KYVYT KÄYTTÖÖN

Tutkimukset osoittavat, että Suomen kunnissa asuu kymmeniätuhansia työhön kykeneviä vammaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä, jotka haluavat päästä työelämään. Nykyisin he joutuvat elämään työmarkkinoiden ulkopuolella; Suomessa useammin kuin muissa Euroopan maissa.

Ammatillisessa koulutuksessa on rakennettu oppimisympäristöt sellaisiksi, että ne voivat palvella monenlaisia opiskelijoita. Vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt arvostavat osaamista ja he osallistuvat koulutukseen niin ammatti- ja aikuisopistoissa kuin työpajoissakin. Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen ”Vammaisten työkyky” (Holm-Happonen) perusteella 40 % vastanneista piti työn merkitystä hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeänä. Kaikista vastanneista 30 % katsoi työkykynsä erinomaiseksi tai hyväksi.    

Vammaisten joukossa on runsaasti työvoimaresursseja, joita yhteiskunnassamme tarvitaan. Siksi on ajankohtaista saada yritykset, julkinen sektori, järjestöt ja seurakunnat ottamaan asiakseen huolehtia vajaakuntoisten työllistämisestä.

Espoon kansallisseura ry