Kokoomus keskusteli Hepokorven datakeskuksesta 12.4.2021 - näkökulmia ja vaikutuksia

Hepokorvenkallion datakeskus

Hepokorvenkallion kaavaehdotus oli nähtävillä 22.3.–20.4.2021. Toteutuessaan se mahdollistaisi datakeskuksen ja sen vaatimien toimintojen sijoittumisen Kehä 3:n ja Matalajärven väliselle alueelle. Espoon kaupungin mukaan suunnittelussa on pyritty huomioidaan alueen viheryhteydet, ekologisten verkoston kannalta tärkeät luontoalueen ja latuverkoston säilyminen Oittaan virkistysalueelle Kehä III:n suunnasta. Kuitenkin kaavaehdotus on herättänyt paljon kysymyksiä ja vastustusta alueen asukkaissa.

Tässä Espoon Kansallisseuran keskustelutilaisuudessa aiheesta alustivat  Fortumin strategiajohtaja Antti Kaikkonen ja hankkeeseen kriittisesti suhtautuvat aktiivit Matti Oksanen ja Aarno Pelkonen. Tilaisuuden avasi Kansallisseuran puheenjohtaja Tiina Thure-Toivanen ja sen moderoi yhdistyksen varapuheenjohtaja Jyrki Noponen.

Tilaisuus järjestettiin virtuaalitapahtumana Teams-sovellutuksella. Keskustelun nauhoite on katsottavissa Espoon Kansallisseuran YouTube kanavalla: Kokoomus keskustelee:  Hepokorven datakeskus - näkökulmia ja vaikutuksia