Koulujen kasvatusvastuu lisääntynyt

Saarnilaakson koululla pidetyssä keskustelutilaisuudessa pohdittiin, voidaanko lasten kasvatusvastuu jakaa. Alustajat koulutoimenjohtaja Atso Vilkkijärvi ja opetusneuvos Juhani Pirttiniemi totesivat yhtäpitävästi, että koulujen kasvatusvastuu on lisääntynyt.

Vaikka perusvastuu kasvatuksesta kuuluu edelleen kodeille, ovat koulut joutuneet olosuhteiden pakosta ottamaan aikaisempaa suuremman vastuun lasten ja nuorten kasvatuksesta. Tämä ei ole toivottava eikä tarkoitettu kehityssuunta, mutta jonkin tahon vastuu on joka tapauksessa kannettava. Tehtävä lankeaa luonnostaan kouluille, koska käytännössä koko ikäluokka käy Suomessa peruskoulun.