28.3.2002: Omaishoidon tukea korotettava

Omaishoidon tuen asiakkaita oli Espoossa vuonna 2001 yhteensä 366 henkilöä. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuva hoito omaisen toimesta on inhimillisesti arvokasta ja kaupungille taloudellisesti edullista. Espoolla on edessään mittava investointitarve. Kaikki toimenpiteet, joilla kallista laitoshoitoa voidaan vähentää ja investoinnit minimoida, ovat tervetulleita.

Espoon Kansallisseura ry. esittääkin, että Espoon kaupunki korottaa vuoden 2003 talousarviossa omaishoidon tukeen varattua määrärahaa 20 prosentilla kaikissa hoitoisuusryhmissä. Omaishoidon tukeen tulee Kansallisseuran mielestä varata 1,780 miljoonan euron määräraha.