Espoon Kansallisseuran vuosikokouksen kannanotto 11.3.2008 


Oppisopimuskoulutus on hyvä keino helpottamaan lähi- ja perushoitajapulaa

Espoon kansallisseura katsoo, että väestön ikääntymisestä johtuvan palveluiden tarpeen tyydyttäminen ei järjesty ilman aktiivista kouluttajien ja työnantajien välistä yhteistyötä. Tämä vaatii kouluttajilta tasokkuutta ja varsinkin julkiselta sektorilta joustavuutta ja aktiivista henkilöstöpolitiikkaa. Vanhusten hoitolaitosten ja kotipalvelun lähi- ja perushoitajien saatavuuden ratkaisemiseen eräänä hyvänä keinona on oppisopimuskoulutus. Siinä työnantaja pääsee itse valitsemaan sopivat henkilöt, joita lähdetään kouluttamaan. Näin saadaan alasta kiinnostuneet henkilöt, myös aikuiset koulutuksen piiriin ja tätä kautta työllistymään.