Espoon Kansallisseura haluaa lisätä potilaiden valinnanmahdollisuuksia

 Espoon Kansallisseura haluaa lisätä potilaiden valinnanmahdollisuuksia. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä on kunnilla. Kunnat kuitenkin suosivat omaa palvelutuotantoaan, joka monessa tapauksessa tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin sama toiminta yksityisten tuottajien järjestämänä. Lisäksi hoidon saaminen uhkaa viivästyä.

 Kansallinen sairausvakuutusjärjestelmä on aiemmin auttanut siinä, että potilaat ovat voineet paremmin tukeutua yksityissektoriin hoidon saamiseksi. Tästä on ollut hyötyä erityisesti pienituloisille. Nyt korvausjärjestelmä on rapautunut, eivätkä korvaukset ole moneen vuoteen olleet lain määräämällä 60 % tasolla.

 Espoon Kansallisseura korostaa, että yhteistyötä yksityisten ja julkisten terveyspalvelun tuottajien kesken on parannettava. Kela-korvaukset on palautettava lain määräämälle tasolle. Näin voidaan turvata kansalaisten hoitoon pääsy kohtuullisin kustannuksin.