Ismo-Olav Kjäldman:

Sivistystoimen kiintopisteenä tasa-arvo ja perustehtävä

Kunnan tehtävänä on tuottaa jäsenistölleen palvelua. Tämän perustehtävän kautta kunta on mukana toteuttamassa sivistysvaltion tehtävää. Sivistysvaltion tehtävänä on sekä sivistyksen ylläpitäminen että sen tuottaminen. Tehtävän täysimääräinen toteuttaminen näinä aikoina, jolloin kuntaorganisaation tehtävää rasittavat kahtalaiset velvoitteet: pärjääminen pienentyvillä verotuloilla ja väestön ikääntyminen, asettaa kuntaorganisaation kiusalliseen tilanteeseen. Palvelun tulisi samanaikaisesti olla kustannustehokasta ja laadukasta, yksinkertaista ja monipuolista, yhteisöllistä ja asukaslähtöistä. Tilanteen monimutkaisuus ja kustannuspaineiden kasautuminen sosiaali- ja terveydenhoitosektorille on edellyttänyt kunnilta selkeitä linjauksia sivistystoimen rakenteiden selkiyttämiseksi.

 Toteutuneita prosesseja tarkasteltaessa toimintaa voidaan pitää hapuilevana. Oikeasti sivistystoimen rakenteiden tarkistaminen edellyttää ensin selkeän kaksivaiheisen rakenteen hahmottamista ja määrittämistä. Ensimmäisessä vaiheessa tulee kiteyttää, mitä on se laadukas opetuksellinen tasa-arvo ja perustehtävä, joka kaikille kunnan jäsenille kaikissa oloissa turvataan. Tämän jälkeen, toisessa vaiheessa, tulee pohtia, mitä ovat ne erikoispalvelut, joita kehitetään ja ylläpidetään perustehtävän ohella – perustehtävästä ja tasa-arvosta tinkimättä.

 Vuosia jatkuneet säästöt ovat kuihduttaneet sivistystoimen tilaan, jossa perustehtävän toteuttaminen ei ehkä enää toteuta sivistysvaltion velvoitetta sivistyksen ylläpitämisestä ja tuottamisesta. Siitä huolimatta on selvää, että jatkossa em. rakenteiden tarkistuksia tarvitaan yhä enemmän ulkoisten paineiden voimistuessa. Valtionosuusjärjestelmän muuttuminen tammikuussa 2006 on yksi ulkoapäin tuleva painetekijä, joka jo lyhyellä aikajänteellä vaikuttaa sivistystoimen rahoitukseen. Päättäjien ja kaikkien vastuullisten toimijoiden tulee näissä alati muuttuvissa tilanteissa nähdä itsenä osana kokonaisuutta, jossa kirkkaana johtotähtenä on kunnan kaikkien jäsenten tasa-arvoinen oikeus palveluihin ja kunnan perustehtävää.