30.5.2001: Espoon Kansallisseura on huolestunut vanhojen omakotialueiden tulevaisuudesta Espoossa

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on muuttamassa kaavoitusperiaatteitaan perinteisten omakotialueiden osalta siten, että niillä ollaan sallimassa tiheä pienasuntorakentaminen. Tämä johtaa perinteisten omakotialueiden pirstoutumiseen ja niiden luonteen muuttumiseen. Lisäksi omakotirakentajilla on entistä vähemmän mahdollisuuksia hankkia tonttia Espoon kaava-alueilta.

Esimerkkinä edellä esitetystä kehityksestä on Espoon kaupunginvaltuuston käsittelyssä oleva Palomäen asemakaava Jupperin alueella. Kaupunkisuunnittelulautakunta on asemakaavasuunnittelijan valmistelusta poiketen muuttanut Palomäen kaavamerkintöjä siten, että voimaan tullessaan alueelle voi vanhasta rakennuskannasta poiketen rakentaa paljon pienasuntoja.

Palomäen kaava-alueen asukkaat ovat useassa yhteydessä ilmaisseet vastustavan kantansa tähän kaavaehdotukseen: noin 85% asukkaista kannattaa kaavan palauttamista uudelleen käsittelyyn ja muuttamista takaisin omakotialueeksi. Alueen asukkaat ovat myös keränneet 140 nimen adressin valtuustolle, jossa ilmaistaan vastustus kaavaehdotukselle.

Espoon Kansallisseuran mielestä on tärkeää, ettei perinteisiä omakotialueita tiivistetä liikaa, jolloin niiden perinteinen luonne ja ilme muuttuu hallitsemattomasti. Sen sijaan kaupungin on aktiivisella maanosto- ja kaavoituspolitiikalla mahdollistettava kohtuuhintaisten omakotitonttien tarjonta asukkailleen. Tämä edellyttää uusien alueiden ottamista kaavoituksen piiriin.

Lisäksi Kansallisseuran mielestä vanhoja asuinalueita kaavoitettaessa on asukkaiden mielipiteet otettava huomioon mahdollisimman hyvin. Vain tällä tavalla voidaan turvata asemakaavojen saaminen nopeasti lainvoimaisiksi ja saada alueet aktiivisen rakentamisen käyttöön.