Etusivu

Toimintasuunnitelma

Kannanottoja

Hallitus

Liity jäseneksi

Linkkejä

Sauli Niinistö Presidentiksi

Anna-Ester Liimatainen-LAmberg

 

 

 

 

 

 

 

ESPOON KANSALLISSEURA Ry

 

- KANNANOTTOJA -

Tiivistyvien kaavoitettujen pientaloalueiden kunnallistekniikka on saatava kuntoon!!

Vesi ja sen puhtaus on ensiarvoisen tärkeä ihmisten ja eläinten terveyden lähde. Tänä sadekesänä olemme täällä Pohjolassakin saaneet kokea, mitä veden saastumisen uhka merkitsee. Ei vain juomavedelle, vaan myös uima- ja kalavesille. Vesihuollossa on kysymys kokonaisuudesta, jossa eri osatekijät ovat yhteydessä toisiinsa.

Kunnallistekniikan, niin teiden kuin vedenkin saaminen kaupungin järjestämänä uskoisi olevan jokaisen asukkaan perusoikeus. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnan tulee laatia ja pitää ajan tasalla kattava vesihuollon kehittämissuunnitelma. Siinä tulee kiinnittää erikoishuomio vesihuollon järjestämiseen vahvistetuilla kaava-alueilla tai missä yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä. Espoon valtuusto on juuri käsitellyt kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman, missä on pyritty ottamaan huomioon myös ns. vanhojen alueiden vesihuollon rakentaminen.

Tiivistyvillä kaavoitetuilla pientaloalueilla on kunnallisteniikan rakentaminen jäänyt jälkeen kaupungin kehityksestä eikä kunnallistekniikka vastaa enää tiivistyvän asuntorakentamisen ja asukkaiden tarpeita, kuten vesihuollon kehittämissuunnitelmassakin todetaan. Jotta asiantilaan saataisiin parannus, on välttämätöntä, että vesihuollon kannalta puutteelliset alueet ovat kattavasti virkakoneiston tiedossa. Asiantila pitää varmistaa ennen asuntojen rakentamisvaihetta. On kohtuutonta, että kun rakennuslupa omakotirakentamiselle on saatu, havaitaan kaupungin vesi- ja viemäriverkoston puuttuminen alueelta. Tällaisia esimerkkejä löytyy mm. vuosi sitten vahvistetun Palomäen kaavan alueelta; vesijohto- ja viemäriverkosto ei ole kattava. - On kohtuutonta, että asukas itse joutuu kustantamaan kaivon ja viemäröinnin odottaessaan kaupungin vesihuoltoa. Myöskään vanhojen itse rakennettujen vanhojen kaivojen veden laatu ei aina täytä juomaveden puhtausvaatimuksia, minkä terveystarkastajat ovat havainneet näytteitä ottaessaan.

Espoossa on pidetty tärkeänä pientaloalueista huolehtimista. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin niin että kunnallistekniikka niin vesihuollon kuin teidenkin osalta saadaan kattavasti kuntoon – siitähän espoolaiset maksavat veroja.

Anna-Ester Liimatainen-Lamberg

Espoon Kansalliseura Ry, Puheenjohtaja