Etusivu

Toimintasuunnitelma

Kannanottoja

Hallitus

Liity jäseneksi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOON KANSALLISSEURA Ry

  TOIMINTASUUNNITELMA 2021 - 2022
Yleistä
Espoon Kansallisseura ry on vanhin espoolainen kokoomuslainen yhdistys, perustettu vuonna 1955. Yhdistys toimii kokoomuslaisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on tehdä työtä oman vaikutusalueen asukkaiden ja Espoon kunnallispoliittisten päättäjien yhdyssiteenä ja näkemysten välittäjänä. Yhdistyksen keskeisiä painopisteitä ovat koulutuksen, sivistyksen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Järjestötoiminta

Järjestötoiminnassa keskitytään olemaan toimialueemme asukkaiden arjessa aktiivinen toimija yhteisten asioiden hoidossa. Toimimme hyvässä yhteistyössä myös muiden Espoon Kokoomuksen paikallisjärjestöjen kanssa. Haluamme parantaa paikallisyhdistyksemme jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja luoda yhteistyömuotoja Espoolaisiin luottamushenkilöihin ja kuntapäättäjiin. Yhdistys tulee aktiivisesti viemään eteenpäin Kokoomuksen tavoitteita ja arvoja Espoossa. Yhdistys osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan aluejärjestön, piirin ja puolueen järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Sääntömääräisen kokouksen lisäksi yhdistys järjestää poliittisluonteisia tilaisuuksia sekä muuta
jäseniä aktivoivaa toimintaa. Toimintavuosina 2021-22 jatketaan ”Kokoomus kävelee” ja ”Kokoomus Keskustelee”- formaattien mukaista toimintaa.  Lisäksi järjestämme perinteisen Träskändan kesätapahtuman kesäkuussa 2021.   Yhdistyksen 65- vuotisjuhlaseminaari on siirtynyt pidettäväksi myöhemmin Korona pandemian vuoksi. Tavoitteena on järjestää vuosijuhlat vuoden 2021 aikana.  Yhdistyksen hallitus jatkaa vuoropuhelua (ml. jäsenkirjeet) jäsenistölle ja asukkaille kiinnostavista ajankohtaisista aiheista toimintakauden 2020-2021 aikana.

Vaalitoiminta

Vuonna 2021 on kuntavaalit. Kansallisseura pyrkii käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan jäsenistönsä menestymistä tulevissa kuntavaaleissa. Kuntavaalikampanja tehdään yhteistyössä ja aktiivisella näkyvällä tavalla. Kuntavaalituloksista laaditaan perinteiseen tapaan koonti, joka käydään läpi analyyttiseen tapaan.  

Kunnallistoiminta

Espoon Kansallisseura ry. osallistuu Espoon kunnallispolitiikkaan kaupunginhallituksessa,
kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja muissa luottamuselimissä toimivien edustajiensa kautta. Yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia painotetaan valittujen painopistealueiden koulutuksen, sivistyksen ja hyvinvoinnin suuntaan unohtamatta muita Espoolaisille ajankohtaisia asioita.

Yhdistys velvoittaa edustajiaan raportoimaan hallitukselle eri luottamuselimien toiminnasta ja
toimimaan etenkin yhdistyksen toiminta-aluetta koskevissa asioissa yhdistyksen asettamien
tavoitteiden mukaisesti.

Yhdistys tulee jatkamaan yhteydenpitoa kunnallisvaaleissa ja niiden jälkeen valittujen
luottamustehtävien hoitajille sekä järjestää tilaisuuksia verkostoitumisen parantamiseksi oman
ryhmän sisällä.

Koulutustoiminta

Poliittinen ja järjestöllinen koulutus järjestetään tarpeen mukaan piirin aluejärjestön ja Kansallisen Sivistysliiton opintokeskuksen (KANSIO) kautta. Myös avoimia ja vapaamuotoisia koulutustilaisuuksia Kansallisseuran järjestäminä jatketaan toiveiden mukaan.

Tiedotus

Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsentiedottein, joita tullaan lähettämään vähintään 6 toimintavuoden aikana. Jäsenistölle tulevat lisäksi Espoon Kokoomuksen sähköpostitiedotteet. Hallituksen sisäinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse.

Yhdistyksen www-sivut uudistuvat (2021-2022). Yhdistys ylläpitää WWW-sivustoa, josta löytyy mm. asiaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, kannanottaja, hallituksen yhteystiedot, vuosikokouksen asiakirjat, ohjeet jäseneksi liittymiseksi ja uutisarkisto. Lisäksi vuoropuhelua jäsenistön kanssa käydään Facebook-sivumme kautta. Hallitus käyttää aktiivisesti myös muita sosiaalisen median välineitä (mm. YouTube, Twitter, Instagram).  Ulkoista tiedotusta hoidetaan toimittamalla paikalliselle lehdistölle aineistoa yhdistyksen
toiminnasta ja tilaisuuksista. Luottamustoimiin valittuja kannustetaan jatkamaan ajankohtaisista asioista julkilausumien tekemistä ja julkaisemista.

Jäsenistö

Hallitus huolehtii jäsenien vuosikokouksessa päättämän toimintasuunnitelman toteuttamisesta toimintakauden aikana. Hallituksen jäsenien olisi suotavaa hankkia vähintään 2 uutta jäsentä toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada nuoria mukaan yhdistyksen toimintaan.

Hallinto

Yhdistys järjestää sääntömääräisen yleisen kokouksen. Kokouksen yhteydessä kuullaan ajankohtainen poliittinen tilannekatsaus. Hallitus valmistelee tulevia tapahtumia ja tilaisuuksia, tiedottaa niistä sekä hoitaa yhdistyksen käytännön asioita.

Talous

Yhdistyksen taloutta käsitellään talousarviossa.
Hallitus suunnittelee erilaisia mahdollisuuksia varainkeruun tehostamiseksi.

Toimintakalenteri 2021-2022

•    7.1. Hallituksen kokous 1/2021
•    17.1. Kokoomus käveli Laaksolahden urheilukeskuksessa
•    26.1. Hallituksen kokous 2/2021
•    28.1. Kokoomus keskusteli SoTe uudistuksesta
•    24.2. Hallituksen kokous 3/2021
•    18.2. Kokoomus keskusteli Espoon kasvun rajoista
•    14.3.  Hallituksen kokous 4/2021
•    16.3. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous TEAMS
•    16.3. Hallituksen järjestäytymiskokous 5/2021
•    Hallituksen kokous 6/2021
•    Huhtikuussa Espoon Kokoomuksen ja Uudenmaan Kokoomuksen kevätkokoukset
•    26.5.-8.6. Kuntavaalien ennakkoäänestys
•    Hallituksen kokous 7/2021
•    13.6. Kuntavaalit
•    Träskändan kesätapahtuma
•    Hallituksen kokous 8/2021
•    Hallituksen kokous 9/2021
•    Kokoomus keskustelee
•    Hallituksen kokous 10/2021
•    Kansallisseuran 65v juhlaseminaari
•    Marraskuussa Espoon Kokoomuksen ja Uudenmaan Kokoomuksen syyskokoukset
•    Hallituksen kokous 11/2021
•    Pikkujoulut marras-joulukuussa
•    Hallituksen kokous 1/2022 
•    Hallituksen kokous 2/2022
•    Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2022 (maaliskuu)

Huom! Ohjelmassa ja aikataulussa muutokset mahdollisia.