Etusivu

Toimintasuunnitelma

Kannanottoja

Hallitus

Liity jäseneksi

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOON KANSALLISSEURA Ry

  TOIMINTASUUNNITELMA 2020 - 2021
Yleistä
Espoon Kansallisseura ry on vanhin espoolainen kokoomuslainen yhdistys, takanaan yli 60 toiminnan vuotta. Yhdistys toimii kokoomuslaisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena on tehdä työtä oman vaikutusalueen asukkaiden ja Espoon kunnallispoliittisten päättäjien yhdyssiteenä ja näkemysten välittäjänä.
Yhdistys työskentelee erityisesti keskeisten painoalueiden; koulutuksen, sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Järjestötoiminta

Järjestötoiminnassa keskitytään olemaan toimialueemme asukkaiden arjessa aktiivinen toimija yhteisten asioiden hoidossa. Lisäämme myös toimintaa Espoolaisten paikallisjärjestöjen kanssa. Samoin yhdistyksen jäsenien vaikutusmahdollisuuksien parantamista jatketaan koulutuksilla ja pienentämällä kynnystä ottaa yhteyttä tutuksi tulleisiin luottamushenkilöihin. Yhdistys tulee myös aktiivisesti tekemään Kokoomuksen tavoitteita ja arvoja tunnetuksi Espoossa. Yhdistys osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan aluejärjestön, piirin ja puolueen järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Sääntömääräisen kokouksen lisäksi yhdistys järjestää poliittisluonteisia tilaisuuksia sekä muuta jäseniä aktivoivaa toimintaa. Yhdistyksen 65- vuotisjuhlaseminaari järjestetään marraskuussa 2020. Lisäksi yhdistyksen hallitus jatkaa vuoropuhelua (sähköinen) jäsenistölle ja asukkaille kiinnostavista ajankohtaisista aiheista toimintakauden 2020-2021 aikana.

Vaalitoiminta

Vuonna 2021 on Kuntavaalit. Kansallisseura pyrkii käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan jäsenistönsä menestymistä tulevissa kuntavaaleissa. Kuntavaalikampanja tehdään yhteistyössä ja aktiivisella näkyvällä tavalla.

Kunnallistoiminta

Espoon Kansallisseura ry. osallistuu Espoon kunnallispolitiikkaan kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa, lautakunnissa ja muissa luottamuselimissä toimivien edustajiensa kautta. Yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia painotetaan valittujen painopistealueiden koulutuksen,
sivistyksen ja hyvinvoinnin suuntaan unohtamatta muita Espoolaisille ajankohtaisia asioita.

Yhdistys velvoittaa edustajiaan raportoimaan hallitukselle eri luottamuselimien toiminnasta ja toimimaan etenkin yhdistyksen toiminta-aluetta koskevissa asioissa yhdistyksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhdistys tulee jatkamaan yhteydenpitoa kunnallisvaaleissa ja niiden jälkeen valittujenluottamustehtävien hoitajille sekä järjestää tilaisuuksia verkostoitumisen parantamiseksi oman ryhmän sisällä.

Koulutustoiminta

Poliittinen ja järjestöllinen koulutus järjestetään tarpeen mukaan piirin aluejärjestön ja Kansallisen Sivistysliiton opintokeskuksen (KANSIO) kautta. Myös avoimia ja vapaamuotoisia koulutustilaisuuksia Kansallisseuran järjestäminä jatketaan toiveiden mukaan.

Tiedotus

Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidetaan jäsentiedottein, joita tullaan lähettämään vähintään 3 toimintavuoden aikana. Jäsenistölle tulevat lisäksi Espoon Kokoomuksen sähköpostitiedotteet. Hallituksen sisäinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse.

Yhdistyksen www-sivut uudistuvat vuonna 2020. Yhdistys ylläpitää WWW-sivustoa, josta löytyy mm. asiaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, kannanottaja, hallituksen yhteystiedot, vuosikokouksen asiakirjat, ohjeet jäseneksi liittymiseksi ja uutisarkisto. Lisäksi vuoropuhelua jäsenistön kanssa käydään facebooksivumme kautta. Hallitus käyttää aktiivisesti myös muita sosiaalisen median välineitä (Twitter, Instagram, jne). Ulkoista tiedotusta hoidetaan toimittamalla paikalliselle lehdistölle aineistoa yhdistyksen toiminnasta ja tilaisuuksista. Luottamustoimiin valittuja kannustetaan jatkamaan ajankohtaisista asioista julkilausumien tekemistä ja julkaisemista.

Jäsenistö

Hallitus huolehtii jäsenien vuosikokouksessa päättämän toimintasuunnitelman toteuttamisesta toimintakauden aikana. Hallituksen jäsenien olisi suotavaa hankkia vähintään 2 uutta jäsentä toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada nuoria mukaan yhdistyksen toimintaan.

Hallinto

Yhdistys järjestää sääntömääräisen yleisen kokouksen. Kokouksen yhteydessä kuullaan ajankohtainen poliittinen tilannekatsaus. Hallitus valmistelee tulevia tapahtumia ja tilaisuuksia, tiedottaa niistä sekä hoitaa yhdistyksen käytännön asioita.

Talous

Yhdistyksen taloutta käsitellään talousarviossa.
Hallitus suunnittelee erilaisia mahdollisuuksia varainkeruun tehostamiseksi.

Toimintakalenteri 2020

• 15.1.Kokoomus keskustelee (Afrikan asia on meidän)
• 20.1. Hallituksen kokous 1/2020
• 24.2. Kokoomus keskustelee (Verotus)
• 2.3. Hallituksen kokous 2/2020
• 11.3. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, Valtuustotalo
• 11.3. Hallituksen järjestäytymiskokous 3/2020
• 23.3. Kokoomus keskustelee (peruutettu koronaviruksen takia)
• 22.4. Hallituksen kokous 4/2020
• 4.5. Kokoomus keskustelee (Turvallisuus)
• 19.5. Hallituksen kokous 5/2020
• 9.6. Virtuaalinen keskustelutilaisuus: mitä pandemian jälkeen
• 10.6. Träskändan kesätapahtuma (ei pidetty koronan takia)
• 16.6. Hallituksen kokous 6/2020
•  24.8. Hallituksen kokous 7/2020
• 26.8. Kokoomus keskustelee Sellon Akseli salissa klo 18-20. Aiheena liikenne 
•  4.-6.9. Kokoomuksen puoluekokous Porissa
• 8.9. Hallituksen kokous 8/2020
• 28.9. Hallituksen kokous 9/2020
• 5.10. Kokoomus keskustelee: Raha rajaton resurssi? Ison omenan stage. Alustaa Juhana Vartiainen
• 20.10. Hallituksen kokous 10/2020
• 27.10. Kokoomus keskustelee: Pohjois-Espoon yleiskaava ja joukkoliikenne. Kalajärvi-sali
• Kansallisseuran 65v juhlaseminaari (siirretään keväälle 2021  koronan takia)
• Marraskuussa Espoon Kokoomuksen ja Uudenmaan Kokoomuksen syyskokoukset
• Joulukuu varaus hallituksen kokoukselle 11/2020
• Hallituksen kokous 1/2021 (tammikuu)
• Hallituksen kokous 2/2021 (helmikuu)
• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2021 (maaliskuu)

Huom! Ohjelmassa ja aikataulussa muutokset mahdollisia. Päivitetty 16.8.2020