Etusivu

Toimintasuunnitelma

Kannanottoja

Hallitus

Liity jäseneksi

Linkkejä


Anna-Ester Liimatainen-LAmberg

 

 

 

 

 

 

 

ESPOON KANSALLISSEURA Ry

 

- KANNANOTTO -

VANHEMMAT NUOREN OPISKELIJAN TUKENA

Vanhemmat tukevat monin tavoin pientä koulualokasta, mutta miksi heidän  kiinnostuksensa  vähenee nuoren varttuessa? Varsinkin peruskoulun päättöluokilla tuen tarve korostuu, onhan edessä ammatinvalinta ja hakeutuminen jatkokoulutukseen.

Koulutuspoliittisena tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle taataan peruskoulun jälkeen sopiva koulutuspaikka toisella asteella. Sen löytämisessä nuori tarvitsee opinto-ohjausta. Opinto-ohjaukseen onkin  paneuduttu tiivistämällä yhteistyötä peruskoulujen ja ammattioppilaitosten kesken, mutta tämä ei korvaa vanhempien antamaa tukea ja ohjausta.

Osa nuorista ei hakeudu peruskoulun jälkeen lainkaan koulutukseen, jolloin vaarana on syrjäytyminen.  Koulutuksen ulkopuolelle jäämisen estämiseksi on ammatillisten oppilaitosten yhteyteen järjestetty työpajoja ja ammattikymppi– opetusta. Tarkoituksena on, että nuorelle selkiytyisi käsitys kiinnostuksensa kohteista opintoihin hakeuduttaessa.

Muutokset koulutusjärjestelmässä ovat olleet nopeita ja ne tarjoavat valintamahdollisuuksia aiempaa enemmän. Umpiperiä ei synny, sillä niin lukio- kuin ammattiopintojenkin jälkeen voi haluttaessa jatkaa opiskelua yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Myös kaksoistutkinnon (yo ja ammatillinen tutkinto) samanaikainen suorittaminen on mahdollista.

Ammatillisen koulutuksen arvostus on noussut nuorten keskuudessa. Vanhemmat nähdään nykyisin runsaslukuisina valmistujaisjuhlissa. Huoltajien suosio kotiväen iltoja kohtaan on kasvanut. Kaikkien uusien opiskelijoiden vanhemmat kutsutaan kotiväeniltoihin koulutuksen alkuvaiheessa. Tilaisuudessa rehtori, opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö esittäytyvät ja puhuvat tärkeistä ajankohtaisista asioista. Esillä ovat mm. ammatillisuus ja ammatit, työelämän pelisääntöjen opettelu ja aikataulujen noudattaminen, säännöllinen opiskelu jne. Vanhemmat ovat kiinnostuneita ja kyselevät hyvin arkipäiväisistä asioista kuten koulunkäynnistä, tiloista sekä omien nuorten menestymisestä.

Haasteena on kotiväen kanssa tehtävä jatkuva yhteistyö. Varsinkin silloin, kun kyseessä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Heidän kohdallaan peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä ja usein läpi koko kouluvuosien yhteistyö vanhempien kanssa on korvaamatonta.

Peruskoulujen vanhempaintilaisuuksissa huoltajat ovat olleet aidosti kiinnostuneita ammatillisesta koulutuksesta. Eräissä kouluissa on järjestetty leirikouluja, joiden tarkoituksena on ollut eri koulutusaloihin tutustuminen ”tekemällä ja osallistumisella”. Ne ovat olleet oppilaiden ja vanhempien mielestä mielenkiintoisia. Opastajina leireillä on ollut sekä opettajia että ammattiin opiskelijoita.

Ensi keväänä järjestetään Espoossa valtakunnalliset Taitajakilpailut ja ammattiin opiskelevien  kulttuurikisat. Tilaisuuksiin odotetaan osallistujina ja yleisönä yhteensä n. 40 000 nuorta. Kaikkiin kilpailuihin ja työnäytöksiin on vapaa pääsy.  Kilpailijat ovat pääasiassa ammatillisista oppilaitoksista, mutta tapahtumiin sisältyy myös yhdeksäsluokkalaisten 3- ottelu käden taidoissa. Kisa on elämyksellinen tapa kokeilla omia kykyjään ja taipumuksiaan eri ammatteihin. Kisatapahtumat antavat loistavan mahdollisuuden tutustua ammattioppilaitosten koulutustarjontaan. Siksi on erittäin toivottavaa, että myös kotiväki ja vanhemmat tulevat sankoin joukon seuraamaan tapahtumia. 

Anna-Ester Liimatainen-Lamberg
Espoon Kansalliseura Ry, Puheenjohtaja