Espoon Kansallisseuran vuosikokouksen kannanotto 29.3.2006:

Espoon sisäisiä liikenneratkaisuja on  kehitettävä

Espoon Kansallisseura korostaa kannanotossaan lähijunaliikenteen tehokkuutta ja haluaa  kiirehtiä kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta ensin Espoon keskukseen ja sieltä myöhemmin Kauklahteen.

Kansallisseura painottaa, että kehä 1:n peruskorjaus ja kehä II:n jatkaminen ovat poikittaisliikenteen toimimisen kannalta elintärkeitä hankkeita. Kansallisseuran mielestä kaupunkirakenteen muutokset tulevaisuudessa edellyttävät nimenomaan toimivaa poikittaisliikennettä Espoon sisällä.

Onkin tärkeää, että Etelä-Espoon raideratkaisun yhteydessä  Espoo sopii valtiovallan kanssa muista Espoon ja pääkaupunkiseuden kokonaiskehittämisen kannalta tärkeistä liikennehankkeista.